18 gennaio, 19:16
Video.

Davos: pandemia raddoppia le ricchezze dei Paperoni

Video